lv en


Paraugu pieņemšanas laiki:
P, O, T, C 8:30 17:00
Piekt. 8:30 17:00*
*Piektdienās un pirmssvētku dienās paraugu pieņemšana līdz plkst.16:00;
Katra mēneša pēdējā darba dienā atvestajiem pārraudzības paraugiem analīžu rezultāti tiek izsniegti nākamā mēneša pirmajā darba dienā;
Piektdienās pēc plkst.16:00 nevediet paraugus, kam ir jānosaka inhibitori.
Piektdienās laboratorija nepieņem ūdens paraugus, gaidīsim tos no pirmdienas līdz ceturtdienai.

Norādiet Jums pieejamos tālruņa numurus un e-pastus, lai neskaidrības gadījumā varētu ar Jums sazināties nekavējoties!

 


Instrukcija klientiem par paraugu piegādāšanu laboratorijai
Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Klienta tiesības un pienākumi
Ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskajām analīzēm
Mikrobioloģisko izmeklējumu pieņemšanas laiki
Pieteikuma veidlapa paraugu testēšanai
Pārraudzības klientiem/pārraugiem

uzlīmes novietojums 1. Pudeļu marķēšana:
Laboratorijā iegādātās pudeles ir paredzētas vienai lietošanas reizei. Ja Klients vēlas izmantot pudeles vairākas reizes, tā ir klienta atbildība, bet tad tās nedrīkst būt bojātas (nolauzti vāciņi, cauras u.tml.) un tām jābūt tīrām.

1.1. Obligātie svaigpiena paraugi. Paraugu pudeles Klients marķē ar speciālām v/a „Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – LDC) uzlīmēm. Uzlīmi līmē uz pudeles vāciņa, ļoti svarīgi ievērot uzlīmes novietojuma virzienu (skat. 1.att.). Lai vieglāk atcerēties, mēs sakām „no vāciņa vienas austiņas uz otru”. Paraugi, kas nav marķēti ar LDC uzlīmēm, netiek uzskatīti par obligātajiem svaigpiena kvalitātes kontroles paraugiem.

1.2. Citi paraugi. Paraugu pudeles Klients marķē ar speciālu laboratorijā sagatavotu uzlīmi. Uzlīmes virzienu saglabāt kā parādīts iepriekš. Ja nav uzlīmes, tad parauga kārtas numuru raksta uz pudelītes vāciņa ar marķieri, zīmuli vai arī kā citādi. Var izmantot cenu uzlīmītes un numurus rakstīt uz tām.

 
2. Parauga tilpums pudelēs:
Parauga tilpumam pudelē jābūt 35-40 ml, t.i., līdz atzīmei-izcilnim uz pudeles. Nelejiet pārāk pilnas pudeles (lai laboratorijā pirms testēšanas paraugu var labi samaisīt) vai mazāk par 35 ml (lai testēšanas iekārta nedod paziņojumu, ka piena daudzums ir nepietiekams).

 
3. Paraugu izkārtojums:
Paraugu kopu kārto, sākot no piena pudelīšu statīva marķētās pozīcijas virzienā, kā parādīts 2. Attēlā.
izvietojums
2. Attēls. Paraugu izkārtojuma shēma.

 
4. Pieteikumu aizpildīšana:
Pēc paraugu saņemšanas laboratorijā tos reģistrē. Tam nepieciešama Klienta aizpildīta veidlapa VD 010 “Pieteikums parauga testēšanai”. Veidlapas var saņemt laboratorijā vai Veidlapas aktuālā versija atrodama arī mūsu mājaslapā www.pienslabs.lv sadaļā „Klientiem”. Šis dokuments vienlaicīgi ir gan informācija saņemtā parauga reģistrācijai, gan darba uzdevums, gan vienošanās ar Klientu par pakalpojumu. Pieteikumu pildīt skaidri salasāmā rokrakstā vai drukātiem burtiem, var aizpildīt datorā. Viens pieteikums izmantojams vienai paraugu kopai ar vienādiem nosakāmajiem parametriem. Aizpildīts pieteikums jāievieto to konteinerā kopā ar konkrētiem paraugiem. Pieteikuma veidlapu aizpildīt precīzi. Ja uz laboratoriju vedat gan nekonservētus, gan konservētus paraugus, tad, rakstiet katru uz savas pieteikuma veidlapas.

Gadījumā, ja ir veikti labojumi, aizpildot pieteikuma veidlapu, tad apstipriniet tos ar parakstu. Ja veidlapu kopējat, tad skatieties, lai veidlapai netrūktu kāda mala.

Ja Klientam ir kādas īpašas prasības (rezultātu saņemšana, nepieciešamas pudeles, pipetes, uzlīmes u.tml.) norādiet tās ailītē Klienta papildus prasības vai zvaniet mums 20009850, 67910751, 26568424. Pieteikumā norādiet tālruņu numurus un e-pastus, lai neskaidrību gadījumā ar Jums varētu sazināties.

 
5. Paraugu transportēšanas nosacījumi saskaņā ar LVS EN ISO 707, LVS 175:
Pēc paraugu noņemšanas tā uzglabāšanas temperatūra jāsasniedz iespējami ātrā laikā un iespējami īsākā laikā paraugi jānogādā laboratorijā.

Ja piena paraugus ņem mikrobioloģiskām analīzēm: Uzglabāšanas temperatūra, oC
0+4
+4 +6
Uz testēšanas laboratoriju, h
< 36
< 24

Paraugus uz laboratoriju transportē termosomās, kas apgādātas ar dzesēšanas elementiem. Pārvadājot termosomas negāzt uz sāniem. Paraugiem jābūt atdzesētiem (0+4)oC pirms to ievietošanas termosomā.

Dzesēšanas elementu kopējais tilpums termosomā: Termosomas tilpums, l
20 - 40
41 - 70
Dzesēšanas elementu tilpums, l
1.3 - 3.0
3.0 - 5.0

Dzesēšanas elementu saldēt ne zemāk kā līdz -18oC. Nesaldējiet pie zemākām temperatūrām, jo paraugi, kas atrodas blakus dzesēšanas elementam parasti ir sasaluši. Dzesēšanas elementu tilpums var mainīties atkarībā no sezonas (ziemā mazāk, vasarā vairāk). Sekojiet, lai paraugi nesasalst!!! Ja izmantojiet mūsu dzesēšanas elementus, tad novietojiet tos virs paraugiem. Atdaliet paraugus no dzesēšanas elementa ar kartonu, lai nebojātu uzlīmes. Pieņemot paraugus, laboratorijā veiks paraugu temperatūras mērījumus un paraugu saņemšanas temperatūra tiek norādīta arī testēšanas pārskatā.

Par paraugu noņemšanu un nogādāšanu uz testēšanas laboratoriju atbild Klients. Izņemot gadījumus, kad par paraugu transportēšanu atbild SIA Piensaimnieku laboratorija automobiļu vadītāji, ja paraugus transportē ar mūsu uzņēmuma automašīnām.

 
6. Paraugu konservēšana:
Laboratorija pieņem nekonservētus un konservētus paraugus.
Pievērsiet uzmanību konservantu koncentrācijām!!!

Paraugu veids Nosakāmie rādītāji Konservants (koncentrācija) Uzglabāšanas temperatūra, oC Uz laboratoriju no parauga ņemšanas brīža
Nekonservēts vai konservēts neapstrādāts piens Baktēriju kopskaits ar instrumentālo metodi (BactoScan FC / FC+) Bez konservanta
 
Azidiols (0,13-0,20 ml/40 ml)
0+4
+4+6
 
0+6
< 36 stundas
< 24 stundas
 
3 dienas
Nekonservēts vai konservēts neapstrādāts vai pasterizēts piens Tauki, olbaltumvielas, laktoze, urīnviela, kazeīns, somatiskās šūnas Broad Spectrum Microtabs (BSM)(1tab./40 ml)
Azidiols (0,13-0,20 ml/40 ml)
+2+12
 
+2+5
3 dienas
 
3 dienas

Inhibitorvielu un piena sasalšanas punkta noteikšanai, kā arī mikrobioloģiskiem izmeklējumiem paraugus nekonservēt!!!

Lai paraugs ar konservantu samaisītos, piena parauga pudelīti rūpīgi (paraugu nedrīkst kratīt) vairākas reizes jāapvērš otrādi, līdz konservants pienā pilnībā izšķīdis. BSM tabletītes izšķīšanas laiks parasti ir 5-15 minūtes, bet tas var būt pat līdz 30 minūtēm. Tikai izšķīdusi BSM konservanta tabletīte un pienā vienmērīgi sajaukušās aktīvās ķīmiskās vielas (bronopols un natamicīns) pasargās piena paraugu no bojāšanās.

 
7. Paraugu pieņemšanas laiki:
Pirmdiena - Piektdiena 8:30 - 17:00* *Piektdienās paraugus, kam ir jānosaka inhibitori , jāatved līdz plkst. 16:00


 

Ja rodas kādi jautājumi, jautājiet - info@pienslabs.lv

Laboratorijas vadītāja, tālr. nr. 26568424
SIA Piensaimnieku laboratorija
Institūta iela 1, Ulbroka
Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV - 2130

izstrādāts Tup un Turies