lv en


Instrukcija klientiem par paraugu piegādāšanu laboratorijai
Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Klienta tiesības un pienākumi
Ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskajām analīzēm


Laboratorija nodrošina klientam:
 • Iespēju novērot savu paraugu testēšanu, iepriekš saskaņojot laiku ar laboratorijas vadību.
 • Testēšanas pārskata izsniegšanu pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai personīgi vai piesūtot to pa pastu ierakstītā vēstulē, ja pasūtītājs apmaksā pasta pakalpojuma izdevumus.
  Testēšanas pārskata izsniegšana, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, var tikt pielietota, bet šādas kopijas netiek uzskatītas par apstiprinātām.
 • Informāciju par jebkurām novirzēm (plānotām un neplānotām) no testēšanas gaitas. Plānotās novirzes iepriekš saskaņo ar klientu, paskaidrojot to ieviešanas nepieciešamību. Plānotās novirzes var ierosināt gan klients, gan testēšanas laboratorija.
 • Pasūtītājs ir tiesīgs organizēt auditus testēšanas laboratorijā, iepriekš saskaņojot tos ar laboratorijas vadību, lai neizraisītos konflikti ar citu pasūtītāju interesēm.
 • Laboratorija neparedzētu apstākļu gadījumā nodod paraugus testēt kompetentai laboratorijai saskaņā ar apakšlīgumu.
 
Laboratorija uzliek klientam pienākumus:
 • Savākt un piegādāt piena analīžu paraugus no piena ražotāja saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas Valsts standartiem par piena paraugu noņemšanu.
 • Testējamos paraugus ar attiecīgo dokumentāciju nogādāt laboratorijā - Institūta iela 1, Ulbroka.
 • Iepriekš saskaņot ar laboratoriju klāt esamību sava piegādātā parauga testēšanas procesā.
 • Pasūtītājs apņemas bez laboratorijas atļaujas nereproducēt nepilna apjoma testēšanas pārskatu.
 • Pasūtītājs piekrīt, ka Laboratorija neparedzētu apstākļu gadījumā nodod paraugus testēt kompetentai laboratorijai apakšlīgumā.
SIA Piensaimnieku laboratorija
Institūta iela 1, Ulbroka
Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV - 2130

izstrādāts Tup un Turies