lv en ru


Paraugu pieņemšanas laiki:
P, O, T, C 8:30 17:00
Piekt. 8:30 17:00*
*Piektdienās un pirmssvētku dienās paraugu pieņemšana līdz plkst.16:00;
Katra mēneša pēdējā darba dienā atvestajiem pārraudzības paraugiem analīžu rezultāti tiek izsniegti nākamā mēneša pirmajā darba dienā;
Piektdienās pēc plkst.16:00 nevediet paraugus, kam ir jānosaka inhibitori vai sasalšanas punkts (references metode);
Piektdienās laboratorija nepieņem ūdens paraugus, gaidīsim tos no pirmdienas līdz ceturtdienai.

Mikrobioloģisko izmeklējumu pieņemšanas laiki

Norādiet Jums pieejamus tālruņu un faksa numurus, lai neskaidrību gadījumā varētu ar Jums sazināties nekavējoties! Raugieties, lai Jūsu faksa aparātā vienmēr būtu papīrs!

 


Instrukcija klientiem par paraugu piegādāšanu laboratorijai
Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Klienta tiesības un pienākumi
Ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskajām analīzēm
Piena kvalitātes rādītāju noteikšana

uzlīmes novietojums Pudelīšu marķēšana:
Laboratorijā iegādātās pudeles ir paredzētas vienai lietošanas reizei. Ja Klients vēlas izmantot pudeles vairākas reizes, tad tās nedrīkst būt bojātas (nolauzti vāciņi, cauras u.tml.).

Obligātie svaigpiena paraugi. Pudeles Klients marķē ar speciālām v/a „Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – LDC) uzlīmēm. Uzlīmi līmē uz pudeles vāciņa, ļoti svarīgi ievērot uzlīmes novietojuma virzienu (skatīt attēlu). Paraugi, kas nav marķēti ar LDC uzlīmēm, netiek uzskatīti par obligātajiem svaigpiena paraugiem, tātad, ja uz kāda no stobriņiem nav uzlīmes, paraugs nav derīgs testēšanai.

Citi paraugi. Pudeles Klients marķē ar speciālu laboratorijā sagatavotu uzlīmi. Uzlīmes virzienu saglabāt kā parādīts augstāk. Ja nav uzlīmes, tad uz pudelītes vāciņa raksta ar marķieri, zīmuli vai arī kā citādi norāda parauga kārtas numuru.

 
Parauga tilpums pudelītēs:
Parauga tilpumam pudelē jābūt no 35 - 40 ml, t.i., līdz atzīmei-izcilnim uz pudeles. Nelejiet pārāk pilnas pudeles vai mazāk par 35 ml, jo tādējādi paraugs nav derīgs testēšanai.

 
Paraugu izkārtojums termosomās:
Obligātie svaigpiena paraugi. Paraugu kopu kārto sākot no pudeļu statīva marķētās pozīcijas virzienā kā parādīts attēlā.
izvietojums

 
Pieteikumu aizpildīšana:
Pēc paraugu saņemšanas laboratorijā tos reģistrē. Šajā nolūkā Klients aizpilda veidlapu VD 010 “Pieteikums parauga testēšanai”. Šis dokuments vienlaicīgi ir gan saņemtā parauga reģistrācija, gan darba uzdevums, gan vienošanās ar Klientu par pakalpojumu. Pieteikumu pildīt skaidri salasāmā rokrakstā vai drukātiem burtiem. Viens pieteikums izmantojams vienai paraugu kopai, kas nevar būt lielāka par 160 paraugiem, ar vienādiem nosakāmajiem parametriem. Aizpildīts pieteikums ievietots termosomā kopā ar konkrētiem paraugiem. Precīzi aizpildiet pieteikuma veidlapu. Ja uz laboratoriju vedat gan nekonservētus, gan konservētus paraugus, tad, rakstiet katru uz savas pieteikuma veidlapas.

Gadījumā, ja ir veikti labojumi, aizpildot pieteikuma veidlapu, tad apstipriniet tos ar parakstu. Veidlapas var saņemt laboratorijā vai izdrukāt te: pieteikuma veidlapa. Ja veidlapu kopējat, tad skatieties, lai veidlapai netrūktu kādas malas.

Ja Klientam ir kādas īpašas prasības (rezultātu saņemšana, nepieciešamas pudeles, pipetes, uzlīmes u.tml.) norādiet tās ailītē Klienta papildus prasības vai zvaniet mums 67910751.

 
Paraugu transportēšanas nosacījumi saskaņā ar LVS EN ISO 707, LVS 175:
Pēc parauga noņemšanas tā uzglabāšanas temperatūra jāsasniedz iespējami ātrā laikā un iespējami īsākā laikā jānogādā laboratorijā.

Ja piena paraugus ņem mikrobioloģiskām analīzēm: Parauga uzglabāšanas temperatūra, Celsija grādos.
0 - 4
4 - 6
Transportēšanas laiks uz testēšanas laboratoriju, h
< 36
< 24

Paraugus uz laboratoriju transportē termosomās, kas apgādātas ar dzesēšanas elementiem. Pārvadājot termosomas negāzt uz sāniem. Paraugiem jābūt atdzesētiem (0 - 4)oC pirms to ievietošanas termosomā.

Dzesēšanas elementu kopējais tilpums termosomā: Termosomas tilpums, l
20 - 40
41 - 70
Dzesēšanas elementu tilpums, l
1,3 - 3,0
3,0 - 5,0

Dzesēšanas elementu saldēt pie -18oC, nesaldējiet pie zemākām temperatūrām, jo paraugi, kas atrodas blakus dzesēšanas elementam parasti ir sasaluši. Dzesēšanas elementu tilpums var mainīties atkarībā no sezonas (ziemā mazāk, vasarā vairāk). Sekojiet, lai paraugi nesasalst!!! Ja izmantojat mūsu dzesēšanas elementus, tad novietojiet tos virs paraugiem. Atdaliet paraugus no dzesēšanas elementa ar kartonu, lai nebojātu uzlīmes. Pieņemot paraugus laboratorijā veiks paraugu temperatūras mērījumus, ja paraugu temperatūra būs virs normas, tad sazināsimies ar Klientu un vienosimies par turpmāko rīcību ar paraugiem.

Par paraugu noņemšanu un nogādāšanu uz testēšanas laboratoriju atbild Klients.

 
Paraugu konservēšana:
Laboratorija pieņem nekonservētus un konservētus paraugus.
Pievērsiet uzmanību konservantu koncentrācijām!!!

Paraugu veids

Nosakāmie rādītāji

Konservants (koncentrācija)

Uzglabāšanas temperatūra, oC

Uz laboratorijuno parauga ņemšanas brīža

Nekonservēts vai konservēts neapstrādāts piens

Baktēriju kopskaits

Bez konservantaAzidiols (0,13-0,20 ml/40 ml)

0 - 4

4 - 6


0 - 6

< 36 stundas

< 24 stundas


3 dienas

Nekonservēts vai konservēts neapstrādāts piens

Tauki, olbaltumvielas, laktoze, urīnviela, kazeīns, somatiskās šūnas

Broad Spectrum Microtabs (BSM)(1tab./40 ml)


Azidiols (0,13-0,20 ml/40 ml)

2 ÷ 122 ÷ 5

3 dienas3 dienas

Inhibitoru un piena sasalšanas punkta noteikšanai paraugus nekonservēt!!!

Lai paraugs ar konservantu samaisītos, to nedrīkst kratīt, bet vairākas reizes jāapvērš otrādi.

 

Ja rodas kādi jautājumi, jautājiet - info@pienslabs.lv

Laboratorijas vadītāja
Dita Krastiņa
SIA Piensaimnieku laboratorija
Institūta iela 1, Ulbroka
Stopiņu novads, LV - 2130

izstrādāts Tup un Turies